ФСК Капитал Български English

ВАЛУТНИ КУРСОВЕ

Административни услуги

ФСК КАПИТАЛ ООД предлага всички дейности свързани с документални и административно-бюрократични процедури: 

- Събиране на документи от офиса на клиента; 
- Превод на счетоводна и др. документация;
- On-line банкиране; 
- Подаване на документи към различни институции; 
- Издаване на актуални състояния; 
- Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения; 
- Регистрации и пререгистрации в Търговския регистър; 
- Изготвяне на договори и други документи;
- Регистрации по Закона за местните данъци и такси;