Административни услуги

ФСК КАПИТАЛ ООД предлага всички дейности свързани с документални и административно-бюрократични процедури:

– Събиране на документи от офиса на клиента;
– Превод на счетоводна и др. документация;
– On-line банкиране;
– Подаване на документи към различни институции;
– Издаване на актуални състояния;
– Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения;
– Регистрации и пререгистрации в Търговския регистър;
– Изготвяне на договори и други документи;
– Регистрации по Закона за местните данъци и такси;