logo

ФСК КАПИТАЛ ООД е финансово-счетоводна компания специализирана в предоставянето на счетоводни и данъчни услуги на местни и чуждестранни физически и юридически лица. В нашия екип работят организирани и отговорни висококвалифицирани специалисти. Компанията ни притежава богат опит в разрешаването на казуси от сферите на данъчното, счетоводното и осигурителното третиране на различни ситуации от стопанския живот.
Работим с клиенти от различни отрасли на икономиката – търговия, производство, строителство, издателска дейност, търговия с финансови инструменти, туроператорска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, посредничество при търговия с недвижими имоти, доставка на интернет, здравеопазване, спедиторски услуги и др.
Ние сме амбициозни, отговорни, прецизни в работата си и информирани за всички новости в областта на икономиката и финансите, за всички промени в данъчното и трудово-осигурително законодателство.
Държим на лоялното партньорство, на коректните взаимоотношения с клиентите си и се стремим да осигурим тяхното спокойствие.