КОНСУЛТАЦИИ

Въз основа на дългогодишния опит на екипа на ФСК КАПИТАЛ Ви предлагаме:

– Данъчно-ефективни решения на казуси в областта на счетоводното и данъчното законодателство;
– Консултации във връзка с ДДС ефекти;
– Консултации по трудово-правни спорове;
– Консултации по прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДТ;
– Легална данъчна оптимизация;
– Консултации във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
– Консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси;
– Данъчни консултации и стратегии насочени към данъчна оптимзация и минимизиране на данъчния риск;
– Финансови консултации;