Правни услуги

ФСК КАПИТАЛ ООД предлага следните правни услуги:

– Правни консултации в областта на търговското, данъчното, трудовото и осигурителното законодателство.
– Регистрации и пререгистрации в Агенцията по вписванията.
– Правен анализ на договори. Изготвяне на всички видове договори, включително в нотариална форма, пълномощни и др.
– Правна помощ по предстоящи, текущи и сключени сделки.
– Становища по възникнали правни проблеми.
– Прехвърляне на търговско предприятие.
– Прехвърляне на дружествени дялове.
– Други правни консултации.
– Подготовка и заверка на сертификати, удостоверения, уверения и др.
– Всички дейности свързани с документални и административно-бюрократични процедури.