Финансови анализи

През последните години интересът у нас към методите на финансовия анализ все повече нараства. Много стопански ръководители и изпълнители все по-осезателно чувстват потребността от ефективния инструментариум на финансовия анализ. Световната теория и практика е създала и отработила голямо разнообразие от методи на финансовия анализ, които нашия екип познава и владее добре.

– Анализ на рентабилността
– Анализ на ефективността
– Анализ на ликвидността
– Анализ на финансовата автономност
– Анализ на обръщаемостта на активите
– Анализ на вземанията и задълженията
– Анализ на динамиката
– Анализ на структурата