Цени
Регистрация по ДДС Бр.           персонал Бр.         документи Ел.подпис Годишен отчет Месечна такса
Не регистрирани по ДДС 1-5 1-20 Безплатен Не се заплаща 100лв.
Не регистрирани по ДДС 1-10 1-50 Безплатен Не се заплаща 200лв.
Не регистрирани по ДДС 1-20 10-100 Безплатен Не се заплаща 300лв.
Регистрирани по ДДС 1-5 1-20 Безплатен Не се заплаща 200лв.
Регистрирани по ДДС 1-10 1-50 Безплатен Не се заплаща 300лв.
Регистрирани по ДДС 1-50 1-100 Безплатен Не се заплаща 450лв.
Регистрирани по ДДС 1-100 1-1000 Безплатен Не се заплаща 1000лв.
Посещение в офиса на фирмата 
и получаване на документи- 2 пъти месечно не се заплаща!!!
Консултаций по всяко време на различни казуси и ситуаций -безплатно!!!
При сключване на едногодишен договор първата такса е безплатна!!!